İş Performansı

SAS-Balance Beyin Eğitim Programımız; iş hayatında yaratıcılığı ve üretkenliği, odaklanmayı ve motivasyonu artırmayı, stresi azaltmayı hedefler. Birey için uygulama oldukça kolaydır. Bir kaç hafta boyunca size özel hazırlanan dinleti programlarıyla kaygı ve stresiniz azalırken, dikkat ve üretkenliğiniz artar, iş motivasyonunuz ve performansınız yükselir.

İş Performansı

Üretkenlik ve Yaratıcılık

Araştırmalara göre yaratıcılık, dopamin nöro-transmitterinin salgılanmasıyla alakalıdır; bir çok bilişsel sürece bağlı olarak ortaya çıkar ve geliştirilebilir. Yaratıcılığın artmasıyla üretkenlik de artar. Üretkenlik ve yaratıcılık iş hayatının en çok enerji harcanan alanlarından biridir. Bazen saatler, günler harcansa da yaratıcı bir proje çıkarmak bireyi zorlayabilir. Bu da iş motivasyonu ve performansını düşüren önemli bir faktördür.

Dikkat ve Odaklanma

İş hayatında belki de yaşanılan en büyük problem, çalışanların yapılması gereken işe yeterince dikkatini verememesidir. Bu durumun birden fazla nedeni olabilir. Örneğin, aynı anda birden fazla göreve sahip olma, düşüncelerin ev, arkadaş hayatı gibi başka yerlerde olması; açık ofis ortamında diğer etmenlerden dolayı dikkatin dağılması yada internet ortamında geçirilen zaman olabilir. Aynı anda birden fazla eylemi bir arada yapmaya çalışma “multitasking” (çoklu görev) olarak adlandırılır. Yapılan araştırmalara göre, multitasking yapanlar, aynı anda yapılan işlerden optimum seviyede performans alamazlar.

Stres Yönetimi

Stres, bulunulan çevre koşullarının bireyi etkilemesi sonucu, vücudun çeşitli hormonlar salgılayarak mevcut duruma uyum için zihinsel ve bedensel olarak harekete geçmesi durumudur. Bilinenin aksine stres, beynimizin verdiği normal bir reaksiyondur. Ancak herşeyde olduğu gibi yaşanan fazla stres, hayatı hem duygusal hem de fiziksel olarak zorlaştırarak bireyin ilişkilerinde ve iş ortamında çeşitli problemlere yol açabilir.

Stres durumunun neden olduğu duygusal belirtiler başlıca şöyle sıralanabilir: Hemen sinirlenmek, kaygı, sorumluluklardan kaçma, odaklanmada problem, kararsızlık, kontrolü kolayca kaybetme hissi, zihni dinlendirme ve dinginleştirmede zorluk çekme; yalnız, değersiz ve depresif hissetme, alkol ve sigara gibi madde tüketimi isteğinde artış… Stresin bedene yansıması; mide rahatsızlıkları, çenede kenetlenme, dişleri sıkma yada gıcırdatma, titreme, iştahta değişiklik, ayak ve bacak sallama, tırnak yeme, ellerde ve ayaklarda aşırı terleme yada soğuma, göğüs ağrısı ve hızlı kalp atışı olarak gözlenebilir.

Motivasyon

Motivasyon bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç demektir. Motivasyonun 3 temel parçası harekete geçme, devamlılık ve yoğunluk olup; sahip olunan motivasyonun nedeni ve seviyesi kişiden kişiye, duruma ve zamana göre değişebilir. İnsanları motive eden faktörler konusunda yapılan çalışmalar gösteriyor ki, motive olmak bir işin nicelik ve nitelik anlamında tamamlanmasını etkileyerek iş performansında değişimlere neden olup bireyde tatmin hissini sağlayabilir. Motivasyona yol açan faktörler somut yada soyut, içsel yada çevresel kaynaklı olabilir. Motivasyon; işin doğası (sağlanan imkanlar), hedef, teşvik (ödül/ceza), yeterlilik hissi, amaca ve kapasiteye olan inanç, işin zorluk seviyesi, adalet ve eşitlik duygusu gibi nedenlerden doğabilir.

Öfke Yönetimi

Öfke; istenmeyen sonuçlar, karşılanmamış istek ve beklentiler sonucu ortaya çıkan doğal, evrensel bir duygudur. Genel olarak öfke duygusu; sahip olunan zor hayat koşulları, sosyo-ekonomik yetersizlik, çaresizlik, haksızlık ve engellenmişlik durumlarında görülebilir.

Bilinenin aksine yaşanan öfkenin doğru aktarılması, bireyin kendi perspektifini ifade etmesini sağlayarak, insan ilişkilerinde yapıcı rol oynayabilir. Aslında öfke halini günlük hayatta çok sık yaşar ve topluma uyum sağlamak için bu hissimizi kontrol ederek dış dünyaya yansıtmamaya yada mantıklı bir açıklamasını bulmaya çalışırız.

Ancak öfkeyi aşırı bir seviyede yaşamak ve bu duygunun kontrol edilememesi halinde kişi ruhsal, fiziksel ve sosyal anlamda olumsuz etkilenebilir. Öfke içindeki birey; kan basıncında artış, kalp ve mide ağrısı, kalp atışında hızlanma, enerjiyi arttıran adrenalin yükselimi, mutsuzluk, gerginlik, stres altında hissetme, yüksek sesle konuşma, vurma, tekme atma, saldırganlık gibi belirtiler gösterebilir.

Liste

Başarı Hikayelerimiz

Tüm Sonuçlar

Başarı Oranı

Yetişkin Dikkat Eksikliği ve İş Performansı

Günümüzde iş hayatında yaşanılan en büyük problem kişilerin yapılması gereken işe yeterince dikkatini verememesidir. Bu durumun birden fazla nedeni olabilir.